Vi är din bank som sköter allt kring lån och sparande

Hos de traditionella storbankernas stela modeller är du en siffra i statistiken. Vi försöker tänka bredare. Hitta det som är bra i din ekonomi snarare än fokusera på det som är svårt.

Vi tror på dig och vill erbjuda rätt lån och rätt sparande. Det har vi gjort sedan 1992 och vårt framgångsrecept har spridit sig över Europa, från Finland till Spanien. Alltid skyddade av insättningsgarantin och med tillstånd från Finansinspektionen.

Finansinspektionens tillstånd att bedriva bankverksamhet

Som filial till Bigbank AS Bank, har vi har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet och står därmed under deras tillsyn och löpande kontroll. Finansinspektionens uppgift är att säkerställa förtroendet för finansmarknaden genom att ingripa mot företag som inte följer gällande regler.

Våra fastränteplaceringar omfattas av insättningsgarantin

Insättningsgarantin innebär att Estländska staten med dess Garantifond garanterar de pengar du har satt som fastränteplacering hos oss. Det betyder att du som kund får ersättning av den Estländska staten om banken går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 euro per person. Mer information om Garantifonden och garantisystemet finns på Estlands Garantifonds webbplats. Klicka här

Vi tar Personuppgiftslagen på allvar

I personuppgiftslagen finns regler om hur personuppgifter får behandlas. Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

En viktig del i vårt arbete med integritetsskyddet är att du som kund alltid ska kunna få reda på om dina personuppgifter behandlas, vilka uppgifter som behandlas och hur de behandlas. Som kund har du alltid möjlighet att begära ut ett registerutdrag från oss där den informationen framgår. Bigbank AS Sverige Filial processorer av kunddata.

Vi förhindrar penningtvätt

Bigbank följer de bestämmelser som ska förhindra penningtvätt och terroristfinansiering. Penningtvätt innebär att pengar från brottslig verksamhet förs in i de legala systemen. Terroristfinansiering definieras som att samla in pengar, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar för att stödja terrorism.

Vi har rutiner för att förhindra transaktioner som avser brottslig verksamhet. Därför blir du alltid ombedd att identifiera dig eller svara på frågor om du vill göra transaktioner. På så sätt gör även du en insats mot brottslig verksamhet.

Bigbank i siffror

31.12.2019

574M €

Balansräkning

141M €

Eget kapital

KPMG AB

Revisorer

2020

Delårsrapport: Kvartal 1, Kvartal 2,

Vår koncernledning

Martin Länts, juhatuse liige

Martin Länts

Koncernchef

Sven Raba, juhatuse liige

Sven Raba

Vår styrelse

Parvel Pruunsild, Vahur Voll, Juhani Jaeger, Raul Eamets, Andres Koern

Det här är Bigbank

Vårt grundläggande syfte är att göra vardagsekonomi enkelt, och därmed möjliggöra för våra kunder att förbättra sin livssituation. Det gör vi genom erbjuda enkla och flexibla spar- och låneprodukter för alla behov.