Kundtjänst

  • Telefon: 08 550 482 00
  • E-mail: info@bigbank.se
  • Öppettider: 2020-12-23 kl. 08.00 – 15.00
  • Öppettider: Måndag – Fredag: kl. 08.00 – 17.00
  • 2021-01-22: 08.00 – 13.00

Bigbank as Sverige Filial

Klagomålsansvarig

Vänd dig till bankens klagomålsansvarig, Pontus Hermansson, och framför dina synpunkter eller redogöra för ditt klagomål.

E-mail: klagomalansvarig@bigbank.se

Bigbank AS Sverige Filial

Postadress: Box 49086, 100 28 Stockholm

Är du inte nöjd med bankens beslut? Då hänvisar vi till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol för att få ärendet prövat på nytt. Om du vill diskutera ditt ärende med en oberoende part kan du kontakta Konsumenternas Bank- och Finansbyrå eller konsumentvägledningen i din kommun.

Bigbank i andra länder